zielony
mis
gwiazda
kostka Aktualności
puchatekTreść

[więcej]

[więcej]

[więcej]

[więcej]

[więcej]


[więcej]
2016-03-23

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 3 kwietnia 2017r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na wrzesień 2017r. we wszystkich placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka będzie można skałdać do 28 kwietnia 2017r..

Karta zgłoszenia dziecka do pobrania.

Z powodu braku miejsc rekrutacja nie obejmuje żłobka nr 16, przy ul. Zachodniej 55a. Jednocześniej infromujemy, że została zwiększona liczba miejsc w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16.

W celu uzyskania informacji o wynikach rekrutacji Rodzic/Opiekun zgłasza się osobiscie do kierownika żłobka po 31 maja 2017r..

Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci: 
W wyjątkowych sytuacjach w trybie pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szcególne np. śmierć jednego z rodziców /opiekunów, pobyt w szpitalu itp.                               

Jeżeli większość rodziców spełnia powyższe kryteria dodatkowo brana jest pod uwagę sytuacja rodziny:
- starsze dziecko uczęszcza do danego żłobka,
- złożenie karty przez rodzica/opiekuna tylko do jednej placówki,
- miejsce zamieszkania,
- miejsce pracy rodziców/opiekunów,
- liczba dzieci w rodzinie – np. dziecko starsze uczęszcza do placówki blisko żłobka,
- rozmowa z rodzicem o możliwości przyjęcia dziecka w późniejszym terminie niż wrzesień.

 

 [wstecz]
::
::
::
::
::