zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-10

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/14/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/14/09

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia o wyniku przetargu  nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro  na dostawę  mrożonek owocowych i warzywnych oraz kiszonek do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzielonego na 2 zadania:

Zadanie 1 na dostawę mrożonek owocowych i warzywnych

Wybrana została oferta z najniższą ceną :

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 89 694,- zł  - 100 pkt.

 

Zadanie 2 na dostawę kiszonek

Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  - 17 117,37 zł brutto. Wpłynęła 1 oferta.

Ofertę złożyła firma:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę  z VAT 19 839,72 zł - 100 pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::