zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-04

Nazwa: odpowiedź na zapytanie dot. przetargu mzż/a/262/15/09

Treść:

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt i pieczywa do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi podzielonego na trzy zadania.

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 3 listopada 2009 roku wpłynęła prośba następującej treści:

„W związku z ogłoszonym przetargiem - Zadanie 2 - produkty dla niemowląt, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie w formularzu cenowym pkt 2 niższą gramaturę 130 na desery dla niemowląt."

Odpowiadając na prośbę, zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. Zmian. ), Zamawiający dopuszcza aby gramatura opakowania deseru dla niemowląt wynosiła 130 g ( poz. 2 w załączniku 2b do siwz).

Załączniki:

::
::
::
::
::