zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-02-09

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postepowania MZŻ/T/262/4/09

Treść:

                                                                                                         Łódź, dnia 9 lutego 2009

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 11438 z dnia 29.01.2009r)

 

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana jedyna oferta złożona przez:

 

Pralnia s.c

Anna Balińska, Adam Podsiadły

91-720 Łódź, ul. Wojska Polskiego 156

za cenę z VAT -78 568,00zł -100pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::