zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-07-14

Nazwa: ogłoszenie o wyniku przetargu mzz/t/262/7/09

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/7/09

                                                                                                                                                               Łódź, dnia 14 lipca 2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontowych prac ogólnobudowlanych w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej nr 55a została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

Oferta nr 2

ARKA Tomasz Gołygowski

94-044 Łódź

ul. Przełajowa 2 m. 37

za cenę z vat - 100 430,24 zł - 100 pkt

 

Oferty odrzucone

1)      P.I.B. HESBUD Bechcice Kolonia 8 95-083 Lutomiersk (oferta 1) - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści siwz - w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2a brak pozycji od 81 do 93 w kosztorysie i zmieniono obmiary robót
w pozycjach 21 i 25; w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 2c zmieniono obmiary robót w pozycjach 2, 20, 26, 46

2)      PPU PIODARBUD ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27 90-570 Łódź ( oferta 3) - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści siwz - w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 2c  brak pozycji 86 oraz zmieniono obmiary robót w pozycji 4,
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 2a zmieniono obmiary robót w pozycjach 38, 62

 

Ofertę złożyła również firma:

Oferta nr 4

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA"

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36,

za cenę z vat - 123 717,30 zł - 82 pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::