zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-06-30

Nazwa: Zamówienie z wolnej ręki na dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/8B/09

Biuletyn UZP 214282 - 2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę przetworów owocowych  i  warzywnych do 29 żłobków lokalizowanych na terenie Łodzi  zawarta została umowa z firmą :

 

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

 

za cenę z VAT  - 51 290,89 zł  

Załączniki:

::
::
::
::
::