zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-01-19

Nazwa: Ogłoszenie o zawarciu umowy MZZ/T/262/2/09

Treść:

Łódź, dnia 19 stycznia 2009

Numer sprawy: MZŻ/T/262/2/09

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na dostawę oleju opałowego w ilości 2 900  litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 została zawarta umowa z:

J. Batorski, R. Bojanowski
 i wspólnicy Sp. jawna
Józefin 40
 97-225 Ujazd
za cenę z VAT: 6 386,40 zł

Załączniki:

::
::
::
::
::