zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-04-10

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/4A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4A/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, o wyniku przetargu  nieograniczonego na dostawę  przetworów owocowych, warzywnych, kiszonek oraz mrożonek owocowych i warzywnych dla           29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzielony na 3 zadania:

Zadanie 1 na dostawę przetworów owocowych i warzywnych

Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  - 48 738,20 zł brutto

Ofertę złożyła firma:

P.T.H.U. „MAJA" sc.

ul. Stefana 2/15 ; 91-463 Łódź

za cenę  z VAT 54 276,64 zł - 100 pkt

 

Zadanie 2 na dostawę mrożonek owocowych i warzywnych

Wybrana została oferta z najniższą ceną:

P.T.H.U. „MAJA" sc.

ul. Stefana 2/15 ; 91-463 Łódź

za cenę z VAT 48 259,00 zł - 100 pkt

Ponadto ofertę złożyła również firma :

 „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 49 738,59 zł - 97,03 pkt.

 

Zadanie 3 na dostawę kiszonek

Wybrana została oferta z najniższą ceną:

P.T.H.U. „MAJA" sc.

ul. Stefana 2/15 ; 91-463 Łódź

za cenę z VAT 10 116,89 zł - 100 pkt

Ponadto ofertę złożyła również firma

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 10 522,59 zł - 96,14 pkt.

 

Łódź, dnia 10 kwietnia 2009 roku

Załączniki:

::
::
::
::
::