zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-06-22

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/T/262/8/11

Treść:

 

Numer sprawy : MZZ/T/262/8/11

                                                                                                                 Łódź, dnia 22 czerwca 2011

               OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 169690-2011


     Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków
w Łodzi została  zawarta umowa z :

 

 

MPO Łódź spółka z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2

91-842 Łódź

za cenę z VAT - 124 591,39 zł

Załączniki:

::
::
::
::
::