zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-04-20

Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MZŻ/T/262/4/11

Treść:

Łódź, dnia 20 kwietnia 2011 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/4/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP nr 120513 - 2011 z dnia 20.04.2011


            Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z


                     

PGE Obrót S.A.

Oddział I z siedziba w Łodzi

al. Kościuszki 103/105

90-441 Łódź

za cenę z VAT - 322 877,87 zł    

Załączniki:

::
::
::
::
::