zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-04-05

Nazwa: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA MZZ/T/262/5/11

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/5/11                                                                                    Łódź, dnia 5 kwietnia 2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wymianę okien
i drzwi w budynkach żłobków  została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

Oferta nr 13

PAFO PRODUKCJA PCV I AL. Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, Jadwinin 29

za cenę z VAT - 362 972,62 zł -100 pkt

 

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1

EURO OKNA -PLUS sp. z o.o, ,37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B, cena z VAT: 426.511,22 zł - 85,1 pkt

Oferta nr 2

Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin,  cena z VAT: 415.624,32 zł - 87,3 pkt

Oferta nr 3

Lubelska Fabryka Okien  PERFEKT okna i drzwi, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 99, cena z VAT: 436.245,50 zł - 83,2 pkt

Oferta nr 4

Studio Okno Sp. z o.o., Antoniew, ul. Słowiańska 129, 95-070 Aleksandrów Łódzki, cena z VAT: 484.938,93 zł - 74,9 pkt

Oferta nr 5

F.H.U. FENSTERBAU Łukasz Skibiński,, ul. Wiosny Ludów 21, 64-800 Chodzież, cena z VAT: 493.806,35 zł - 73,5 pkt

Oferta nr 7

P.W. AKCENT sp. z o.o. , 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61K, cena z VAT: 410.794,05 zł - 88,4 pkt

Oferta nr 8

Szymon Kulej, ul. Opolska 18, 42-134 Truskolasy, Zakład Produkcyjny 42-700 Lubiniec, ul. Oleska 18

cena z VAT: 453.446,47 zł - 80,1 pkt

Oferta nr 9

IZOPLAST Systemy Okien i Drzwi Mariusz Szpoton, 95-047 Jeżów, ul. Łowicka 58, cena z VAT: 434.300,45 zł - 83,6 pkt

Oferta nr 10

PPHU BUD-HAD A. Jędraszek, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3, cena z VAT: 548.747,24 zł - 66,2  pkt

Oferta nr 11

ART-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr.inż. Krzysztof Pilarczyk,  91-611 Łódź, ul. Beskidzka 59

cena z VAT: 448.553,76 zł - 80,9 pkt

Oferta nr 12

IDEAL OKNA Sp. z o.o. , 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 215, cena z VAT: 416.511,33 zł - 87,2 pkt

Oferta nr 14

AS-BUD spółka jawna Miśkiewicz, Szwalski, ul. Obywatelska 112 D, 94-104 Łódź, cena z VAT: 389.067,38 zł - 93,3 pkt

Oferta nr 16

SAO Anetta Szyjak,, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 142, cena z VAT: 379.767,65 zł - 95,6 pkt

Oferta nr 17

PPHU „Szer" mgr inż. Andrzej Żak, al. Wyszyńskiego 97, 94-050 Łódź, cena z VAT: 572.744,70 zł - 63,4 pkt

Oferta nr 18

NOWATOR spółka z o.o., ul. Brukowa 26, 91-341 Łódź, cena z VAT: 542.285,92 zł - 66,9 pkt

Oferta nr 20

Diament ZPHU, ul. 3 -go Maja, 99-320 Żychlin, cena z VAT: 460.376,10 zł - 78,8 pkt

Oferta nr 22

DEZETKA Joanna Darulewska, ul. Wyszyńskiego 1, 95-035 Ozorków, cena z VAT: 499.479,16 zł - 72,7 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „BUDREM", ul. Witosa 80, 25-561 Kielce - Wykonawca został wykluczony
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 - brak oświadczenia o zobowiązaniu się wykonawcy do przedłużenia ważności zaświadczenia wystawionego przez Izbę Samorządu Zawodowego co najmniej do dnia 30.07.2011 w przypadku udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 26 pkt. 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści siwz rozdział VI pkt 19 - wykonawca nie udzielił wymaganej 5 letniej gwarancji.

Oferta nr 15

PHU PRYMAT MONTAŻ Mariola Frątczak, 91-204 Łódź,  ul. Duńska 1 - oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści siwz - kosztorys ofertowy nie został wykonany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej na podstawie przedmiaru robót zgodnie z rozdziałem XII pkt a siwz.

Oferta nr 19 

Makarski Okna i Drzwi sp.j., ul. Broniewskiego 10, 93-162 Łódź - oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści siwz - wykonawca oświadczeniem dołączonym do oferty nie zaakceptował § 2 pkt 8 wzoru umowy, stanowiącym załącznik do siwz.

Oferta nr 21 

Materiały Budowlane Spółka z o.o., ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź -wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 - nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 - oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 11 kwietnia 2011 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::