zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-03-30

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/2/11

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/2/11

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO na dostawę  środków czystościowych do 30 żłobków i administracji MZŻ zostały złożone 4 oferty. Wybrana została oferta z najniższą ceną złożona przez firmę:

DELKOR SP. Z O.O.

ul. Szczecińska 61/67; 91-222 Łódź

za cenę z VAT  82 644,28 zł  - 100 pkt.

 

Ponadto oferty złożyły firmy:

 

Firma „ADPRIMA" Adam Lesiak

ul. Felsztyńskiego 20; 93-582 Łódź

za cenę z VAT 82 848,06 zł - 99,75 pkt.

 

MPM G. MAJ Spółka Jawna

ul. Roosevelta 28; 97 - 300 Piotrków Trybunalski

za cenę z VAT 98 991,06 zł - 83,49 pkt.

 

Wykonawca wykluczony:

 P.P.H.U. MARKOCH Marzena Kochan

ul. Chłopickiego 28a; 90-007 Łódź.

 Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Pzp - brak aktualnego zaświadczenia o działalności gospodarczej, a jego oferta została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt. 5.

Umowa  w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania.

 

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::