zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-03-17

Nazwa: odpowiedź na zapytanie z dnia 17.03.2011 MZŻ/T/262/5/11

Treść:

Łódź, dnia 17 marca 2011

Oznaczenie sprawy: MZŻ/T/262/5/11

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.

 

  Miejski  Zespół  Żłobków w Łodzi  informuje, że w dniu  17 marca 2011 roku wpłynęło zapytanie:

„Dot. Przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi
w budynkach żłobków"

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1.       W żłobkach o numerze 27 i 24 pod pozycją „drzwi do wiatrołapu" są dwa rodzaje drzwi. Prosimy
o potwierdzenie czy dwoje z nich ma być nieotwieralne (stałe), a tylko jedne mają się otwierać?

2.       W żłobku numer 18 wyróżniono drzwi u najemcy i drzwi do żłobka. Prosimy o określenie ilości drzwi do żłobka.

3.       Prosimy o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, w rozdziale 3 Warunki szczegółowe wykonania robót: „okno w klatce schodowej najwyżej usytuowane powinno być dostosowane do otwarcia przy pomocy cięgna bez stosowania drabiny". W związku z tym prosimy o podanie i określenie ilości, które okna PCV mają być montowane na klatkach schodowych."

 

               Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759)  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

 

1.       W żłobku nr  27 i 24 pod pkt. 7 załącznika nr 6 „Drzwi do wiatrołapu" - drzwi środkowe są otwieralne,  boczne natomiast są nieotwieralne - wszystkie w jednym rzędzie rozdzielone filarkami.

2.       W żłobku nr 18 pod pkt. 7 załącznika nr 6:

-          drzwi do najemcy - szt. 2

-          drzwi do żłobka - szt. 2

3.       Cięgna do otwierania okien w klatce schodowej występują w:

-          żłobku nr 24 - szt. 1 przy oknie 890x860, poz. 3 załącznik nr 6,

-          żłobku nr 27 - szt. 1 przy oknie 900x900, poz. 3 załącznik nr 6.

Załączniki:

::
::
::
::
::