zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-03-15

Nazwa: Odpowiedź na zapytanie MZŻ/T/262/5/11

Treść:

Łódź, dnia 15 marca 2011

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.

 

  Miejski  Zespół  Żłobków w Łodzi  informuje, że w dniu  15 marca 2011 roku wpłynęło zapytanie:

„ 1. Co Zamawiający rozumie przez zastosowanie we wszystkich drzwiach szkła bezpiecznego

-          czy szyba bezpieczna ma być dwustronna czy tylko od wewnątrz czy od zewnątrz?

-          czy drzwi balkonowe tez mają mieć szybę bezpieczną jednostronnie, dwustronnie?

-          czy naświetla nad drzwiami tez mają mieć szybę bezpieczną jednostronną czy dwustronną?

   2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem parapety wewnętrzne PCV czy mają być białe?"

 

               Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759)  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

 

1.       Pod pojęciem szkła bezpiecznego należy rozumieć szkło laminowane, połączone jedną warstwą folii, które zapewnia podstawową ochronę przed ryzykiem skaleczeń w razie przypadkowego stłuczenia szkła.

Szyba bezpieczna ma być zastosowana od strony wewnętrznej, tylko w drzwiach zewnętrznych
z pominięciem naświetli nad drzwiami i drzwi balkonowych.

2.    Pod pojęciem parapetów wewnętrznych PCV należy rozumieć parapety komorowe PCV przeznaczone do montażu z oknami z PVC od strony użytkowej pomieszczeń w kolorze marmuru.

Załączniki:

::
::
::
::
::