zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-02-22

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/4/11

Treść:

Numer sprawy : MZŻ/T/262/4/11

                                                                                                                                       Łódź, dnia 22 lutego 2011


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 50669-2011 z dnia 11.02.2011r)

 


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do  29  obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:


Oferta nr 1

PGE Obrót S.A.

Oddział I z siedziba w Łodzi

al. Kościuszki 103/105

90-441 Łódź

za cenę z VAT - 322 877,87 zł -100 pktUmowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 28  lutego 2011 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::