zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-01-15

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku przetargu MZZ/T/262/1/09

Treść:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 12 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku  żłobka nr 8 ul. Starorudzka 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

J. Batorski ,R Bojanowski i Wspólnicy Sp.jawna

Józefin 40

97-225 Ujazd

za cenę z VAT  - 26 352,00 zł –100 pkt

 

                             

Wykluczono wykonawców: nie wykluczono wykonawców

Odrzucono oferty: nie odrzucono ofert

 

Ofertę złożyły również firmy:

 

Oferta 2

PETROLIS Sp. z oo. 26-700 Zwoleń  ul. Władysława Jagiełły 10a/204

za cenę z VAT  - 28 401,60 zł –  92,8 pkt

 

Oferta 3

DA-MO” Dałkowska –Modzelewski 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e

za cenę z VAT  - 35 868,00 zł – 73,5 pkt

 

Oferta 4:

PPHU LUNA Jacek Skorupa, ul. Piotrkowska 52, 95-070 Aleksandrów Łódzki

za cenę z VAT  - 36 014,40 zł –  73 pkt

 

 

 

 

Łódź, dnia 15  stycznia 2009

Załączniki:

::
::
::
::
::