zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-27

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/10/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/10/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym  o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego została wybrana oferta Nr 1 złożona przez firmę :

 „CENTRUM DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.

ul. Zakładowa 99

92-402 Łódź

za cenę z VAT  21 944,87 zł  - 100 pkt.

                 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 02.11.2010 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::