zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-22

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/5A/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/5A/10

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych  warzyw i owoców do zlokalizowanych na terenie Łodzi  29 żłobków zamawiającego została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną , oferta Nr  2 złożona przez firmę :

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

 

za cenę z VAT  - 365 262,09 zł - 100 pkt.

 Ofertę  Nr 1 złożyła firma:

P.P.H.U. „DOMAGROL"

Roman Grobelny

99-150 Grabów

Nagórki 49

za cenę z VAT  - 367 297,31 zł - 99,45 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 27.10.2010 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::