zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-18

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/6/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/6/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym  o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego została wybrana oferta złożona przez:

Oferta Nr  1:

„JOGO"

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

ul. Omłotowa 12, 94-251 Łódź

za cenę z VAT 266 558,39 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::