zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-08-26

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/11/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/11/10                                                                Łódź, dnia 26 sierpnia 2010          

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2013 r. oraz montaż czujek i modułów rozszerzających została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

Agencja Ochrony ESKORT

Leszek Krzepicki

ul. Obywatelska 201

94-111 Łódź

za cenę z VAT - 82 874,14 zł - 100 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

1)      Łódzka Agencja Ochrony Mienia Security Service Sp. z o.o. - oferta nr 5 - wykonawca został wykluczony z udziału na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 - brak zobowiązania do kontynuowania polisy ubezpieczenia w okresie trwania umowy.

Zgodnie z art. 26 pkt. 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie udzielił wymaganej przez zamawiającego co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty wymienione w rozdziale III pkt 2.4., tj na montaż modułów rozszerzających i czujek, wykonanie łącza komutowanego
w istniejących obwodach SSWiN w budynkach żłobków.

2)      MM Service Masłowski Mariusz 95-200 Pabianice  ul. Wileńska 49/70 - oferta nr 2 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie udzielił wymaganej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty wymienione w rozdziale III pkt 2.4., tj na montaż modułów rozszerzających i czujek, wykonanie łącza komutowanego w istniejących obwodach SSWiN
w budynkach żłobków.

3)      DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Najśw. Marii Panny 5e - oferta nr 6 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie załączył kosztorysu ofertowego

 

Ofertę złożyły również firmy:

 

Oferta nr 3

Agencja Ochrony TOM SECRET Sp. z o.o. 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 94 - 113 872,56 zl z VAT - 73 pkt

Oferta nr 4

Solid Group Sp. z o.o. sp. k. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, Solid MCG Sp. z o.o. ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa - 231 373,00 zł z VAT - 36 pkt

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 1 września 2010 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::