zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-01-27

Nazwa: ogłoszenie o zawarciu umowy MZŻ/T/262/15/09

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/15/09                                          Łódź, dnia 27 stycznia 2010

 

  OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

24052 - 2010 z dnia 27.01.2010r        Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w procedurze udzielenia zamówienia z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla 25 obiektów na terenie Łodzi w okresie czterech lat została zawarta umowa z:

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Wierzbowa 52

 90-133 Łódź

Załączniki:

::
::
::
::
::