zielony
mis
gwiazda
kostka Spis treści
puchatekZamówienia publiczne
Aktualne informacje na temat udzielanych przez Miejski Zespół Żłobków
w Łodzi zamowień publicznych znajdują się na stronie BIP MZŻ W Łodzi .

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Miejski Zespół Żłobków w Łodzi przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Rok 2019

Rok 2018

::
::
::
::
::