zielony
mis
gwiazda
kostka Spis treści
puchatekO Nas
Organizacja
Programy
Broszury dla rodziców
WspółpracaOrganizacja

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej wpisaną do rejestru Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 1/2011 z dnia 18.05.2011 r.

Organem założycielskim jest Miasto Łódź. Działalność żłobków finansowana jest
z budżetu Miasta Łodzi. Nadzór merytoryczny nad działalnością Zespołu pełni Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

Obszar działania obejmuje teren Miasta Łódź.

Celem Zespołu jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej
i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 30 komórek organizacyjnych - żłobków.

Siedziba Zespołu : 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi funkcjonuje od 01.01.1991 roku.

Szczegółowe informacje na stronie bip : akty prawne i żłobki

Programy:

Programy doskonalenia kompetencji zawodowych:


 1. Program doskonalenia kompetencji wychowawcy we wspieraniu rozwoju małego dziecka realizowany przez dr Lucynę Telkę pracownika Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

  W ramach tego programu przygotowano:

  • publikację "Wspólnie z dziećmi", której współautorami są pracownicy żłobków. Książka przedstawia scenariusze zabaw, które umożliwiają małemu dziecku przeżycie różnorodnych doświadczeń

  • w 2003 roku I Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecku w rozwoju", na którym zaprezentowano koncepcję Towarzyszenia dziecku w rozwoju.

  • w 2006 roku II Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecku w rozwoju - Projekt Pedagogiczny narzędziem doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników żłobków". To seminarium pokazało przejście od teorii do praktyki poprzez projekty pedagogiczne, które będą dokumentami opisującymi sposób pracy z dziećmi w świetle koncepcji towarzyszenia dziecku w rozwoju. II wydanie książki "Wspólnie z dziećmi", które zawierało materiały z I Ogólnopolskiego Seminarium.

  • w 2009 roku III Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecku w rozwoju - Refleksyjny wychowawca w żłobku". Podczas tego seminarium odpowiadaliśmy na pytanie - W jaki sposób zapewnić zgodność projektu z codzienną praktyką. Podsumowaniem 9 letniego programu realizowanego przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego jest:

   • wypracowanie dokumentu regulującego pracę opiekuńczo - wychowawczą placówek - projekt pedagogiczny.

   • rozprawa habilitacyjna autorki i realizatorki programu prof. nadzw. dr hab. Lucyny Telki "Przekształcanie przestrzeni placówki. Studium pedagogiczne na przykładzie żłobków".

  • w 2012 roku IV Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecu w rozwoju - Małe dziecko w żłobku - doświadczenia wychowawcy". Seminarium było płaszczyzną wymiany doświadczeń i refleksji nad praktyką.

 2. Realizowany przez dr Ewę Marat i dr Sylwię Rydz, adiunktów Zakładu Psychologii Rodziny i Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

  • w 2008 roku I część projektu dotyczyła doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników łódzkich żłobków w zakresie umiejętności interpersonalnych w pracy z małym dzieckiem,

  • w 2010 roku II część dotyczy doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników łódzkich żłobków w zakresie umiejętności i zasobów osobistych w pracy z małym dzieckiem.

 3. Program „Żywienie dzieci w łódzkich żłobkach” realizowany przez dr n. med. Elżbietę Trafalską kierownika Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  W ramach tego programu :

  • w 2012 roku przeprowadzono analizę prawidłowości realizacji zasad prawidłowego żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy wraz z analizą jakościową i ilościową żywienia,

  • w latach 2012/2013 na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzono spotkania dla pracowników odpowiedzialnych za żywienie mające na celu racjonalizację żywienia w placówkach,

  • w 2013 roku ocena żywienia dzieci na podstawie dobrowolnego badania zwyczajowego spożycia żywności, prowadzona przez panią dr n. med. E. Trafalską. Wyniki zostały przedstawiane w formie plakatu „ Jak żywione są dzieci w wieku poniemowlęcym a jak powinny?” na VIII Sympozjum Naukowym Dziecko Łódzkie „ Aktualne problemy zdrowotne i psychospołeczne populacji wieku rozwojowego w regionie łódzkim”,

  • w latach 2013/2014 edukacja żywieniowa, spotkania dla zainteresowanych rodziców, prowadzone przez studentów Kierunku: Dietetyka UM w Łodzi pod kierunkiem dr n. med. E. Trafalskiej, które odbyły się w 14 żłobkach w roku 2013 oraz 7 żłobkach w roku 2014,

  • w 2014 rokuewaluacja programu „Żywienie dzieci w Łódzkich żłobkach”, przeprowadzono ponowną analizę jakościową i ilościową jadłospisów funkcjonujących w żłobkach w celu oceny skuteczności działań edukacyjnych z lat 2012/2013,

  • w 2015 roku planowane jest opracowanie wytycznych dotyczących zasad żywienia dzieci w łódzkich żłobkach oraz narzędzi umożliwiających planowanie jadłospisów (min.: normę wyżywienia, wykaz stosowanych produktów) i ocenę realizacji żywienia w żłobkach łódzkich (test do oceny jakościowej żywienia małego dziecka),

Programy dotyczące edukacji żywieniowej :


 1. Realizowany we współpracy z Fundacją NUTRICIA:

  • w 2012 roku wspólne działania na rzecz zdrowego rozwoju małego dziecka w ramach programu edukacyjnego „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. W ramach tego programu:

   • wszystkie łódzkie żłobki w porozumieniu z rodzicami, brały udział w badaniu pozwalającym kompleksowo ocenić sposób żywienia dzieci w wieku 6 – 36 miesięcy, obejmującym zarówno posiłki spożywane w żłobku jak i w domu;

   • we wszystkich placówkach odbyły się certyfikowane warsztaty dla pracowników żłobków łódzkich oraz zainteresowanych rodziców;

   • wszyscy rodzice biorący udział w badaniu mieli możliwość indywidualnych konsultacji z dietetykami Fundacji NUTRICIA.

  • w 2013 roku uczestnictwo w koalicji partnerów programu „1000 Pierwszych dni dla zdrowia” propagującego ideę zdrowego żywienia najmłodszych, wśród rodziców i opiekunów dzieci do lat 3. W ramach tego programu przewidujemy:

   • upowszechniamy wśród rodziców wiedzę na temat prawidłowego żywienia małych dzieci z wykorzystaniem platformy internetowej www.1000dni.pl ;

   • prowadzimy dystrybucję materiałów edukacyjnych kampanii „Karmię świadomie” (ulotki, plakaty, biuletyn żywieniowy) na temat prawidłowo zbilansowanej diety małego dziecka na terenie żłobków łódzkich;

   • odbyły się warsztaty dla pracowników łódzkich żłobków „Zasady żywienia dzieci w wieku 1-3 lat” zorganizowane przez Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana prowadzone przez panią Katarzynę Siudę;

   • uczestniczyliśmy w debacie pt. „1000 pierwszych dni dla zdrowia dzieci w domu i w żłobku – Jak pracownicy żłobków mogą wpływać na zdrowie naszych dzieci w przyszłości „, która odbyła się 09.04.2013 roku w Warszawie z inicjatywy Fundacji Nutricia;

   • o na terenie wybranych żłobków rodzice mogą korzystać z panelu edukacyjnego dającego możliwość zapoznania się z wiedza na temat karmienia dziecka w wieku 0 – 3 lat w intuicyjny i nowoczesny sposób.

Broszury dla rodziców:

Współpraca:

Współpracujemy z łódzkimi uczelniami umożliwiając studentom odbycie praktyk min. Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, Wyższa Szkoła Informatyki, Uniwersytet Medyczny.

::
::
::
::
::