zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-19

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/15/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/15/09

BZP NR 399314 - 2009 z dnia 19 listopada 2009 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetargu  nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę  różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt i pieczywa   do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzielonym na 3 zadania dla Zadania 1 i Zadania 2 została zawarta umowa z firmą:

CENTRUM DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 99

92-402  Łódź

Zadanie 1 na dostawę różnych artykułów spożywczych

za cenę z VAT 83 853,35 zł  - 100 pkt.

Zadanie 2 na dostawę produktów dla niemowląt

za cenę z VAT 19 263,29 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::