zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-19

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/14/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/14/09

BZP NR 399276 - 2009 z dnia 19 listopada 2009 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetargu  nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę  mrożonek owocowych i warzywnych oraz kiszonek  do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzielonym na 2 zadania dla Zadania 1 na dostawę mrożonek owocowych i warzywnych została zawarta umowa z firmą:

 „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 89 694,- zł  - 100 pkt.

 

Załączniki:

::
::
::
::
::