zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-18

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/12A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/12A/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia o wyniku przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro  na dostawę  świeżych warzyw i owoców do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną , oferta Nr  1 złożona przez:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion,

ul. Podchorążych  25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT  - 315 945,03 zł - 100 pkt.

 

Załączniki:

::
::
::
::
::