zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-18

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/262/A/14A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/14A/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 euro na dostawę kiszonek do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  został unieważniony na podstawie Art. 93 ust. 1  pkt  4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.  17 117,37 zł

Wpłynęła jedna oferta firmy:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion,

ul. Podchorążych  25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT  - 18 359,06 zł - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::