zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-12

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/262/A/15/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/15/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia o wyniku przetargu  nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro  na dostawę  różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt  i pieczywa do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzielonego na 3 zadania:

Zadanie 1 na dostawę różnych artykułów spożywczych

Wybrana została oferta z najniższą ceną :

CENTRUM DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 99

92-402  Łódź

za cenę z VAT 83 853,35 zł  - 100 pkt.

 

Zadanie 2 na dostawę produktów dla niemowląt

Wybrana została oferta z najniższą ceną :

CENTRUM DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 99

92-402  Łódź

za cenę z VAT 19 263,29 zł  - 100 pkt.

 

Zadanie 3 na dostawę pieczywa

Zostało unieważnione na podstawie na podstawie  Art.93 ust. 1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::