zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-10

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/12/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/12/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 euro na dostawę  świeżych warzyw i owoców do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  został unieważniony na podstawie Art. 93 ust. 1  pkt  4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 315 965,78 zł  .

Wpłynęła jedna oferta firmy:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion,

ul. Podchorążych  25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT  - 341 622,19 zł - 100 pkt.

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::