zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-10-08

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/262/A/11/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/11/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym na dostawę  świeżego mleka i przetworów mleczarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną , oferta Nr  1 złożona przez:

 „JOGO" Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

ul. Omłotowa 12

94-251 Łódź

za cenę z VAT  - 259 864,45 zł - 100 pkt.

 

Łódź, dnia 08 października  2009 r

Załączniki:

::
::
::
::
::