zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-09-16

Nazwa: ogłoszenie o wyniku postępowania

Treść:

 

Numer sprawy : MZZ/T/262/10/09

                                                                                                                                                         Łódź, dnia 16 września 2009

 

                               OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku  żłobka nr 8 ul. Starorudzka 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

J. Batorski ,R Bojanowski i Wspólnicy Sp.jawna

Józefin 40

97-225 Ujazd

za cenę z VAT  - 35 502,00zł -100 pkt


Wykluczono wykonawców: nie wykluczono wykonawców

Odrzucono oferty: nie odrzucono ofert

 

Ofertę złożyły również firmy:

 

Oferta 3

PETROLIS Sp. z oo. 26-700 Zwoleń  ul. Władysława Jagiełły 10a/204

za cenę z VAT  - 36 051,00 zł -  98 pkt

 

Oferta 1

DA-MO" Dałkowska -Modzelewski 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e

za cenę z VAT  - 39 894,00 zł - 89 pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::