zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-06-15

Nazwa: ogłoszenie o wyniku postępowania

Treść:

 

 

Numer sprawy : MZZ/T/262/6/09

                                                                                                                                                         Łódź, dnia 15 czerwca 2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana oferta złożona przez:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania -Łódź spółka z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2

91-842 Łódź

za cenę z vat - 96 536,90 zł - 100 pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::