zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-06-12

Nazwa: ogłoszenie o wynku postepowania MZZ/T/262/5/09

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/5/09

                                                                                                      Łódź, dnia 12 czerwca 2009

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń dla potrzeb żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11/13 realizowaną w ramach „Poprawy bazy technicznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi" podzielonym na dwa zadania została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

Dla zadania 1

Oferta nr 2

P.I.B. HESBUD

95-083 Lutomiersk

Bechcice Kolonia 8

za cenę 282 440,70 z vat

 

Dla zadania 2

Oferta nr 8

PAFO produkcja PCV i AL  Sp. z o.o.

95-200 Pabianice

Jadwinin 29

za cenę 41 117,94 z vat


Wykonawcy wykluczeni, ofert odrzucone

Zadanie 1

EVELCAM s.c.  Śledziewski, Mordak, 26-634 Gózd Małęczyn, ul. Lubelska 24A (oferta nr 6) - Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 - brak zaświadczeń wystawionych przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnych co najmniej do dnia 31.08.2009 r, a oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 pkt 3 wezwano do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie do dnia 08.06.2009 do godz. 13:00.

Zadanie 1 i 2

ARKA Tomasz Gołygowski  ul. Przełajowa 2 94 - 044 Łódź (oferta nr 5) - Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 - brak zaświadczeń wystawionych przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnych co najmniej do dnia 31.08.2009r, a oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 pkt 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści siwz; dla zadania 1 wykonawca nie uwzględnił pozycji kosztorysowych w załączniku 2a: 47,135,177; w załączniku nr 2b pozycji 7, 8 i 38. Dla zadania 2 w załączniku nr 3 wykonawca zamiast wymaganych drzwi wejściowych 1,5 skrzydła PCV kolor brązowy (poz. 8) przyjął zwykłe drzwi balkonowe.

Zadanie 2

PHU Prymat Montaż Wiesław Lesiak ul. Duńska 1 91-204 Łódź (oferta nr 1) - Wykonawca został wykluczony z udziału na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 - brak zaświadczenia o działalności gospodarczej wystawionego po 02.12.2008r i zaświadczenia wystawionego przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnego co najmniej do dnia 31.08.2009, a oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 pkt. 3 odstąpiono od  wezwania do uzupełnienia dokumentów, ponieważ oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści siwz - kosztorys ofertowy nie został wykonany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej na podstawie przedmiaru robót zgodnie z rozdziałem XIII pkt. 1 siwz.


Odrzucono oferty:

ULIŃSCY Adam Uliński ul. Koprowa 13 91-202 Łódź (oferta nr 11) - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści siwz - kosztorys ofertowy nie został wykonany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej na podstawie przedmiaru robót zgodnie z rozdziałem XIII pkt. 1 siwz.

 

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 2

P.I.B. HESBUD Bechcice Kolonia 8 95-083 Lutomiersk

Dla zadania 2 cena z vat - 81 791,24 - 50,3 pkt

Oferta nr 3

PPHU ZEGPOL  Al. Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice

Dla zadania 2 cena z vat - 45 799,14 - 89,8 pkt

Oferta nr 4

Mega Plast Sp. z o.o. 20-387 Lublin ul. Miętowa 3

Dla zadania 2 cena z vat - 49 996,61 - 82 pkt

Oferta nr 7

Studio Okno Sp. z o.o. ul. Słowiańska 129 95-070 Aleksandrów Łódzki

Dla zadania 2 cena z vat -  47 297,75 - 86,9 pkt

Oferta nr 9

TOR-PAS Firma Remontowo -Budowlana 93-574 Łódź ul. Radwańska 58

Dla zadania 1 cena z vat - 344 163,93 - 82 pkt

Oferta nr 10

TORBUD Przedsiębiorstwo Budowlane 93-327 Łódź ul. Torowa 12

Dla zadania 1 cena z vat - 331 850,20 - 85 pkt

Oferta nr 12

IZOPLAST Systemy Okien i Drzwi ul. Łowicka 58 95-047 Jeżów

Dla zadania 2 cena z vat - 49 974,46 - 82,3 pkt

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::