zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-04-23

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/4A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4A/09

BZP NR 118138 - 2009 z dnia 23 kwietnia  2009 r. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu  nieograniczonego na dostawę  przetworów owocowych, warzywnych, kiszonek oraz mrożonek owocowych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzielonym  na trzy zadania została zawarta umowa :

dla zadania 2 na dostawę mrożonek owocowych i warzywnych z firmą:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 49 738,59 zł - 97,03 pkt.

 

dla zadania 3 na dostawę kiszonek z firmą:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 10 522,59 - 96,14 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::