zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-04-21

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/5A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/5A/09

BZP NR 115028 - 2009 z dnia 21 kwietnia  2009 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetargu  nieograniczonym na dostawę  różnych artykułów spożywczych, pieczywa i produktów dla niemowląt dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  podzieloną na trzy zadania została zawarta umowa :

 

dla zadania 1

 

Centrum Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 99

92 - 402 Łódź

za cenę z VAT  - 41 695,46 zł - 100 pkt.

 

dla zadania 3

 

Centrum Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 99

92 - 402 Łódź

za cenę z VAT  - 11 595,59 zł - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::