zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-04-17

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/6/09

Treść:

oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/6/09

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EUR na dostawę  środków czystościowych do 30 żłobków i administracji MZŻ w 2009 roku została zawarta umowa z firmą:

 

DELKOR SP. Z O.O.

UL. WRÓBLEWSKIEGO 19

93-578 ŁÓDŹ

 

za cenę z VAT  71 779,41 zł  - 100 pkt.

 

 

            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl pod nr 109600 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 17 kwietnia 2009 roku

 

Załączniki:

::
::
::
::
::