zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-04-10

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/5A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/5A/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia,  o wyniku przetargu  nieograniczonego na dostawę  różnych artykułów spożywczych, pieczywa i produktów dla niemowląt  dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi podzielonym na trzy zadania:

Zadanie 1 na dostawę różnych artykułów spożywczych

Wybrana została oferta Nr 1  z najniższą ceną:

 

Centrum Dystrybucja Sp. z o. o.

ul. Zakładowa 99

92 -402 Łódź

za cenę z VAT 41 695,46 zł  - 100 pkt

Ofertę złożyła również firma

P.T.H.U. „MAJA" sc.

ul. Stefana 2/15 ; 91-463 Łódź

cena  z VAT 50 433,26 zł - 82,67 pkt

 

Zadanie 2 na dostawę pieczywa

Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  - 37 245,49 zł brutto .

Ofertę złożyła firma:

P.T.H.U. „MAJA" sc.

ul. Stefana 2/15 ; 91-463 Łódź

cena  z VAT 38 294,28 zł - 100 pkt

 

Zadanie 3 na dostawę produktów dla niemowląt

Wybrana została oferta Nr 1 z najniższą ceną:

Centrum Dystrybucja Sp. z o. o.

ul. Zakładowa 99

92 -402 Łódź

za cenę z VAT 11 595,59 zł  - 100 pkt

      Odrzucono ofertę Nr 2  P.T.H.U. „MAJA" sc ul. Stefana 2/15 ; 91-463 Łódź na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp . Treść oferty nie odpowiada treści siwz - w formularzu cenowym załącznik Nr 2a  w poz. 1  gramatura  opakowania proponowana przez wykonawcę niezgodna z gramaturą wymaganą przez  zamawiającego.

 

 

Łódź, dnia 10 kwietnia 2009 roku


Załączniki:

::
::
::
::
::