zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-08-17

Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MZŻ/T/262/10/11

Treść:

                   Łódź, dnia 17 sierpnia 2011r.

Numer sprawy: MZŻ/T/262/10/11


   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 220463-2011 z dnia 17.08.2011r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki  na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku w zakresie instalacji elektrycznych oraz wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/10 została zawarta umowa z:

 

PW ELEKTRO-BUD

A.   Pachowski, J. Osiński,

ul. Wigury 21 90-319 Łódź

za cenę z VAT - 10 999,39 zł

Załączniki:

::
::
::
::
::