zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-08-05

Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MZŻ/T/262/9/11

Treść:

 

Łódź, dnia 5 sierpnia 2011 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/9/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 233198 - 2011 z dnia 5.08.2011


      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach żłobka nr 27 i żłobka nr 28 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/6/11 została zawarta umowa z:


Dla części 1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA"

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

za cenę z VAT - 33 529,85 zł

 

Dla części 2

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA"

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

za cenę z VAT  -   15 892,65 zł

Załączniki:

::
::
::
::
::