zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-07-15

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/4A/11

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4A/11

BZP NR  194107-2011 z dnia 15-07-2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że  w wyniku przetargu  nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych  i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  została zawarta umowa z firmą:

BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 265 365,32 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::