zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-06-29

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/4/11

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4/11

BZP NR  168895-2011 z dnia 17-06-2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi został unieważniony na podstawie Art. 93 ust. 1  pkt  1 Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                 Oferta firmy „BRACIA LEDZION" Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion, ul. Podchorążych 25/27; 94-234 Łódź została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt  2 - treść oferty nie odpowiada treści  siwz brak formularza cenowego dla poz. 1-11 (soki owocowe i warzywne, przetworzone owoce i warzywa)oraz na  podstawie Art. 89 ust. 1 pkt. 6  Pzp - oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::