zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-06-16

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/8/11

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/8/11

                                                                                                         Łódź, dnia 16 czerwca 2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną oferta złożona przez:

 

MPO Łódź spółka z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2

91-842 Łódź

za cenę z VAT - 124 591,39 zł - 100 pkt

 

Ofertę złożyła również firma:

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

Dąbrowa Górnicza 41-300

za cenę z VAT - 269 178,02 zł - 46 pkt

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 21 czerwca 2011 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::