zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-06-10

Nazwa: odpowiedź na zapytanie mzz/t/262/8/11

Treść:

Oznaczenie sprawy: MZŻ/T/262/8/11                                                            Łódź, dnia 10 czerwca 2011

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

 

 Miejski  Zespół  Żłobków w Łodzi  informuje, że w dniu  9 czerwca  2011 roku wpłynęło zapytanie:

 

„Dot. przetarg na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację w.w zadania, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 PZP, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. W jaki sposób została wyliczona ilość wywozów w roku dla pozycji nr 1 tabeli z załącznika nr 2 stanowiąca część kosztorysową (B)? Z naszych wyliczeń przy częstotliwości raz na tydzień (tj. 52 na rok)
i 27 placówkach powinna być to wartość 1404 wywozy na rok.

2. W jaki sposób została wyliczona ilość wywozów w roku dla pozycji nr 2 tabeli z załącznika nr 2 stanowiąca część kosztorysową (B)? Z naszych wyliczeń przy częstotliwości raz na miesiąc (tj. 24 na rok),
1 kompletem trzech worków w placówce i 27 placówkach powinna być to wartość 648 wywozy na rok"

 

               Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759)  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

 

Ad. 1.

W jednym ze żłobków Zamawiający przewiduje wywóz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z 2 pojemników, tj. (52 tygodnie x 27 żłobków)+ dodatkowe 52 wywozy w jednym ze żłobków( żłobek nr 7) = 1456 wywozów.

Ad. 2.

Zamawiający przewiduje korzystanie z worków wspólnych na wszystkie rodzaje odpadów surowcowych, bez konieczności dzielenia odpadów na papier, szkło, tworzywo sztuczne.

Ponadto do wyliczenia ilości worków Zamawiający przyjął wywóz po 48 worków z 26 żłobków i 72 worków z 1 żłobka (żłobek nr 16), co daje razem (48 x 26 żłobków) + (72 x 1 żłobek)=  1248 + 72 = 1320. Średnio Zamawiający przewiduje wywóz 2 worków co dwa tygodnie z 26 żłobków i 3 worków
z jednego żłobka (żłobek nr 16).

 

Ilości podane w tabeli z załącznika nr 2  są prawidłowe.

Załączniki:

::
::
::
::
::