zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-05-26

Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MZŻ/T/262/7/11

Treść:

                   Łódź, dnia 26 maja 2011r.

Numer sprawy: MZŻ/T/262/7/11


 

               OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 149005-2011 z dnia 26.05.2011r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi w budynkach żłobków nie ujęte
w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/5/11 została zawarta umowa z:

 

 

PAFO PRODUKCJA PCV I AL. Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, Jadwinin 29

za cenę z VAT - 167 027,38 zł

 

                           

Załączniki:

::
::
::
::
::