zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-05-12

Nazwa: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA MZŻ/T/262/6/11

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/6/11                                                                                  Łódź, dnia 12 maja 2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach żłobków została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

Dla części 1

oferta  nr 3

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA"

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

za cenę z VAT - 166 512,54 zł- 100 pkt

 

Dla części 2

oferta  nr 3

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA"

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

za cenę z VAT  -   45 026,36 zł- 100 pkt

 

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1

WOBUD Zakład Remontowo - Budowlany Jan Wojnarowski, 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 13/30

część 1 - 175 669,13 zł - 94,8 pkt

część 2 -  59 604,25 zł - 75,5 pkt

 

Oferta nr 2

PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk, 95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 74B

część 2 - 57 038,24 zł - 78,9 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

Dotyczy części 2:

Zakład Remontowo - Budowlany Marek Piaseczny, Zygmunt Tomczyk, 91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18a - oferta nr 4 - wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 - wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.05.2011r. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 - oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 17 maja 2011 roku.

 

Załączniki:

::
::
::
::
::