zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-03-22

Nazwa: Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.03.2011 MZŻ/T/262/5/11

Treść:

Oznaczenie sprawy: MZŻ/T/262/5/11

Łódź, dnia 22 marca 2011 roku

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.

 

  Miejski  Zespół  Żłobków w Łodzi  informuje, że w dniu  21 marca 2011 roku wpłynęło zapytanie:

„ 1. Jakiej szerokości powinny być parapety wewnętrzne z PCV ?

   2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych zamiast PCV ?"

               Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759)  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

  1. Średnia szerokość parapetów wewnętrznych wynosi około 40 cm. Właściwe wymiary wykonawca  pobiera z natury po wmontowaniu okien.
  2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych pod warunkiem zachowania koloru białego - malowanie metodą proszkową.

 


Załączniki:

::
::
::
::
::