zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-02-17

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/1/11

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/1/11

BZP NR  55797-2011 z dnia 17-02-2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

               Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że  w wyniku przetargu  nieograniczonego  o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na dwie części została zawarta umowa z firmą:

BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

Część 1 na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

za cenę z VAT 52 842,38 zł  - 100 pkt.

 Część 2 na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

za cenę z VAT 4 991,62 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::