zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-02-15

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/2/11

Treść:

Numer sprawy : MZŻ/T/262/2/11

                                                                                       Łódź, dnia 15 lutego 2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 37933 z dnia 02.02.2011r)


 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:


Oferta nr 1

NASTKA Usługi pralnicze s.c.

Jacek i Wiesława Nastaga

94-032 Łódź, ul. Bratysławska 2A

za cenę z VAT - 48 216,00 zł zł-100 pkt


Ofertę złożyła również firma:

 

Oferta nr 2

Zakład Usługowo - Handlowy DOMEX s.c.

Gabriela i Kazimierz Arend

93-154 Łódź, ul. Tetmajera 2/12

za cenę z VAT - 94 710,00 zł - 51 pkt

 

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 23 lutego 2011 roku.

Załączniki:

::
::
::
::
::