zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-02-11

Nazwa: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MZŻ/T/262/3/11

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/3/11

                                                                                                                                     Łódź, dnia 11 lutego 2011

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA

 

                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do  29  obiektów /35 punktów poboru/  Miejskiego Zespołu Żłobków
w Łodzi , zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      Kwota brutto jaką zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
621 856,92 zł.

 

 

Ofertę złożyła firma:

PGE Obrót S.A.

Oddział I z siedzibą w Łodzi

al. Kościuszki 103/105

90-441 Łódź

za cenę z VAT - 686 119,99 zł

 

Załączniki:

::
::
::
::
::