zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-01-28

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/1/11

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/1/11                                              Łódź, dnia 28 stycznia 2011OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(Ogłoszenie o zamówieniu BZP - 20533 - 2011 z dnia 18.01.2011 roku)


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy
 ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:


Batorski i Wspólnicy sp.j.

Józefin 40, 97-225 Ujazd

za cenę z vat - 47 416,50 zł -100 pkt

Oferta nr 1Ofertę złożyła również firma:

Oferta 2:

PETROLIS Sp. z oo.  26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204

za cenę z VAT  - 47 601,00 zł  -99 pktUmowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 2 lutego 2011r.


 

 

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::